URMF

** URMF ang gusto hambayon ini hay United Romblon Ministerial Fellowship (dati ini nga Romblon Ministrial Movement), gingtatag ini ng Marso 2013. Ini hay pagtitipon ng tanan nga mga pastor nga Protestante ng simbahan ng Ginoo nga si Jesu-Cristo. Ang programa ng mga pagtitipon hay bilog nga gab-i nga pangamuyo (overnight prayer meeting) regular nga nagalakot ang iba-iba nga mga simbahan sa Romblon, Romblon. Nagatao ini ning pagkakaisa sa tanan nga Protestante nga mga simbahan. Imaw da ang URMF hay nagaisponsor ng 1 ka oras nga programa sa Radyo kada Huybis alas Dos hasta alas Tres (2:00-3:00pm) ng hapon.

Opisayles ng URMF

Chariman: Pastor Ricky Cipriano

Vice-Chair: Pastor Jun Manago

Secretary: Pastora Claire Maaba

Assistant Secretary: Pastora Edna Madrona

Treasurer: Pastor Vic Lo 

Assistant Treasurer: Pastor Merlin Maaba

Auditor: Pastora Melody Rala

Board Members:  Pastor Doming Marcelo, Pastora Eunice Mijares, Pastor Paul Seva & Pastora Ruth Visca

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.