Hesus Ikaw Lang (2010)

"Hesus Ikaw Lang" hay mga kanta sa imo tagipusuon!

Thumbnail image