Downloads sa Cellphone

Downloads: 
  • File icon Bag-o nga Kasugtanan
    Download3.7 MB malaki
  • File icon Bag-o nga Kasugtanan feature phone app (J2ME for Nokia, Motorola, Sony)
    Download238.09 KB maliit

Scriptures download for Smart Phones

Sa mga Android smartphone o tablet, i-download ang Android APK file sa idayom. (Sa ini nga bersyon, makaigwa na ang 27 libro ng Bag-o nga Kasugtanan para sa i-download.) updated sa October 12, 2018.

* Wayà pa ang APP para sa Iphone.

Juan3-16a.jpg