Mapa ng Linguahe nga Romblomanon

  Ginapakita sa ini nga mapa ang mga tawo nga nagagamit ning Romblomanon nga linguahe sa probinsya ng Romblomanon.

1. Municipality ng Romblon

2. Municipality ng San Agustin

3. Municipality ng Cajidiocan

4. Municipality ng Magdiwang

5. Municipality ng San Fernando

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.