Adlaw ng Biblia

Ang Adlaw ng Biblia, ini hay isa nga selibrasyon ng Hambay ng Dios. May mga pakanam para sa tanan, pagsa-uyo ng mga bersikulo, bible quiz kag pagpamati ng Maayo nga Balita halin sa biblia. May mga papremyo sa mga nagadaog kag parafflle para sa tanan...

2009 Agbuyog (Litrato)

2009 Lamao (Litrato)

2009 Li-o (Litrato)

2009 Palje (Litrato)

2009 Sawang (Litrato)

2011 Tablas (Litrato)

2011 Lunas

2012 Magdiwang